Dış Kaynak Kullanımı

Dış Kaynak Kullanımı

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili konularda uzman bir veya birden fazla teknik personelin müşteri bünyesinde önceden belirlenen periyotlarla konumlandırılması esasına dayanır.   

Dış Kaynak kullanımının avantajları şöyle sıralanabilinir ;   

 

  • Maliyetlerin düşürülmesi,   
  • Servis kalitesinin yükseltilmesi,  
  • Verimliliğin arttırlıması,   
  • Proje bazında  ilave ekiplerin sağlanması, 
  • Sorunların Çözülme garantisi,   

 

Dış kaynak kullanım hizmeti alınacak şirketin işin sürekliliğini sağlayacak yetkin insan   

kaynağına ve günün gereksinimlerini karşılayan teknolojik birikime sahip olması büyük öneme sahiptir. Güvenli ortamlarda kurulmuş bilgi işlem sistemlerinin, haftada yedi gün, günde 24 saat yetkin ve her zaman erişilebilir kalifiye personelle yönetilmesi, dış kaynak hizmeti verecek şirketin gerekli güvenlik altyapısını sağlamış olması ve buna bağlı olarak da acil durumlar için felaket senaryolarının hazır olması gereklidir.   

Infolink olarak müşterilerimizin IT alanında harcadıkları maliyetleri azaltmak , dahada önemlisi  kaliteli  ve verimli hizmet verebilmek  amacıyla Dış Kaynak Kullanımı hizmeti vermekteyiz.   

Bulundurduğumuz dış kaynak profesyonelleri dışında  firmamızın bilgi ve danışmalık hizmetleri ile bir bütün olarak her türlü  problem ve  projede  yardımcı olmaktayız.